Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu przez Firmę MAGDOM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami - Łukasz Stępniak danych osobowych

 1. Administrator Państwa danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, która ich przetwarzanie powierzyła Firmie MAGDOM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami - Łukasz Stępniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakietników 50/5, strona ...
  Możecie Państwo kontaktować się na adres pocztowy firmy MAGDOM lub adres elektroniczny biuro@magdom-nieruchomosci.pl
 2. Ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych
  W związku z przetwarzaniem przez firmę MAGDOM Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach: a/ prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;
  b/ prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;
  c/ prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia;
  d/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;
  e/ prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;
  f/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.
 3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
  Firma MAGDOM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a/ realizacji zawartej z Firmą umowy o zarządzanie/administrowanie
  b/ wypełnienia obowiązków prawnych
  – dochodzenia należności
  – zawierania umów na media i roboty remontowe
  – świadczenia usług dodatkowych w tym promocji
  Z uwagi na przetwarzanie danych, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a/ Urząd m.st Warszawy;
  b/ inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  c/ biura informacji gospodarczej, Rejestr dłużników;
  d/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Firmy MAGDOM na podstawie zawartej z Firmą MAGDOM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych
  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna:
Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Powrót do strony głównej