WPROWADZENIE

MAGDOM
Zarządzanie Nieruchomościami

Bezpośrednio nadzorujemy i zarządzamy powierzonymi nam budynkami. W codziennej pracy kładziemy nacisk na jakość wykonywanych zadań, skrupulatność oraz rzetelność. Utrzymujemy bardzo dobry kontakt z zarządem wspólnoty oraz mieszkańcami. Ich zadowolenie i zaufanie jest naszą wizytówką. Na bieżąco, w sposób efektywny, jesteśmy w stanie realizować powierzone zadania. Należymy do Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości do kwoty 50 tys. EUR.

"Posiadam Licencję Zarządcy Nieruchomości. W codziennym zarządzaniu nieruchomościami kieruje się zasadą najwyższej jakości oferowanych usług. Moje wieloletnie doświadczenie zarządcy nieruchomości przekłada się na indywidualne podejście do potrzeb mieszkańców i efektywne rozwiązywanie problemów. Zapraszam do współpracy."

Łukasz Stępniak - Właściciel
Działamy w obrębie Warszawy i okolic

Sprawdzeni partnerzy

Dzięki wieloletniej pracy na rynku nieruchomości, współpracujemy z wykwalifikowanym zespołem partnerów prawniczych, technicznych oraz budowlanych, których wiedza i doświadczenie przekłada się na sprawną pomoc w realizowanych zadaniach w administrowanym budynku.

Doświadczenie

Od kilku lat z powodzeniem działamy na rynku zarządzania nieruchomościami. Firma powstała w 2020 i jest wynikiem wieloletniego doświadczenie zawodowego zdobytego w Spółdzielniach Mieszkaniowych w Warszawie oraz firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Dobre praktyki i wzorce kontynuujemy w naszej firmie.

Wysokie kwalifikacje

W wielu firmach osoby administrujące nieruchomościami nie posiadają stosownych uprawnień, co może negatywnie odbić się na jakości wykonywanych usług. Nasza firma od początku stawia na najwyższą jakość administrowania, dlatego posiadamy Licencję Zarządcy Nieruchomości numer 29462 wydaną przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz stosowne uprawnienia księgowe, w tym licencję wydaną przed Stowarzyszenie Księgowych Polskich.

NASZE USŁUGI

Naszym klientom oferujemy:

1Obsługę nieruchomości w zakresie administrowania
 • Zapewniamy przejęcie protokolarne powierzanej nam nieruchomości od dotychczasowego zarządcy / administratora.
 • Pomagamy załatwić formalności przy zakładaniu nowej Wspólnoty.
 • Weryfikujemy zawarte umowy pod kątem ich zakresów i stawek.
 • Prowadzimy wykaz lokali i ich właścicieli.
 • Zapewniamy dyżury Administratora na nieruchomości.
 • Reprezentujemy Wspólnotę przed organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Sprawujemy bieżący nadzór nad podwykonawcami świadczącymi usługi dla Wspólnoty m.in: firmami sprzątającymi, ochroną, konserwatorami oraz dostawcami mediów.
 • Zwołujemy i uczestniczymy w zwyczajnych i nadzwyczajnych zebraniach Wspólnoty
 • Obsługujemy korespondencję listową kierowaną do mieszkańców i podmiotów zewnętrznych.
 • Optymalizujemy koszty utrzymania nieruchomości.
 • Zapewniamy techniczne wsparcie podczas wstępu do poszczególnych lokali w przypadku awarii.
 • Dokonujemy odbiorów protokolarnych prowadzonych prac remontowych na terenie administrowanej nieruchomości.
 • Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej w formie elektronicznej przy wykorzystaniu licencjonowanego programu.
 • Rozliczanie zaliczek na media m.in: Z.W., C.W., C.O. i czynszów wpłacanych przez właścicieli.
 • Przygotowywanie planu gospodarczego uwzględniającego realne koszty utrzymania nieruchomości.
 • Obsługa rachunków bankowych w zakresie przewidzianym umową lub na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd.
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego na zebranie roczne Wspólnoty.
 • Sporządzanie zestawień dłużników na wniosek Zarządu.
 • Rozliczanie pożytków Wspólnoty, m.in: z wynajmów części wspólnej nieruchomości.
 • Rozliczanie należnych podatków PIT, CIT, VAT.
 • Windykacja zobowiązań.
 • Nadzór nad dokumentacją windykacyjną lokali.
 • Koordynacja działań windykacyjnych i dochodzenia należności na drodze sądowej.
 • Wystawianie faktur i not czynszowych.
 • Współpraca z kancelarią prawną w zakresie sporządzania opinii, weryfikacji umów.
 • Reprezentowanie Wspólnoty przed sądem przez kancelarię prawną.
 • Zlecanie windykacji dłużników poprzez wystawianie wezwań przedsądowych przez kancelarię prawną.
 • Dochodzenie praw rękojmi i gwarancji wykonawczych od Developera.
 • Współpracujemy z sprawdzonymi i rzetelnymi firmami w zakresie usług elektrycznych, hydraulicznych, ogólnobudowlanych.
 • Współpracujemy z doświadczonymi biurami projektowymi różnych specjalności.
 • Posiadamy bazę inspektorów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, pożarowych z uprawnieniami oraz wieloletnim doświadczeniem.
 • Współpracujemy z firmami, które wykonują wszystkie wymagane prawem przeglądy instalacji w zarządzanych nieruchomościach m.in : przeglądy roczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznej i sanitarnej, przeglądy instalacji hydrantowych.
 • Dbamy o prawidłową eksploatację budynku, wszelkie nieprawidłowości zgłaszamy pisemnie Zarządowi z przedstawieniem propozycji sposobu ich usunięcia. W przypadku bardziej skomplikowanych zadań korzystamy z opinii rzeczoznawców i inspektorów na osobne zlecenie Zarządu Wspólnoty.

 

housing-estate-1
housing-estate-2
housing-estate-3
housing-estate-4
housing-estate-5
housing-estate-6
housing-estate-7
Bezpieczeństwo rodziny jest dla nas priorytetem
O NAS

CO NAS WYRÓŻNIA

Dewizą naszej firmy jest jakość ponad ilość. Naszą nadrzędną wartością jest dobro wspólnoty oraz zadowolenie mieszkańców. Podchodzimy do administrowania nieruchomością indywidualnie, dlatego przed podjęciem współpracy, spotykamy się z zarządem, poznajemy stan techniczny budynku, oczekiwania mieszkańców. Przygotowujemy strategię działania oraz wyznaczamy cele. Nasze rozwiązania dopasowujemy pod daną wspólnotę, wiedząc, że poszczególne wspólnota ma różne potrzeby i problemy. Spokój, Bezpieczeństwo oraz zadowolenie Wspólnoty są dla Nas Priorytetem, dlatego jesteśmy dobrze oceniani przez naszych partnerów oraz chętnie rekomendowani.

 • Indywidualne podejście
 • Dbałość o detale
.3
liczba zarządzanych
nieruchomości
 
.3
liczbna
zadowolonych
mieszkańców
.3
[PLN] kwota
przeprowadoznych
remontów i renowacji
KONTAKT

MAGDOM
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
- Łukasz Stępniak

Stowarzyszenia
Lokalizacja biura